Bất động sản trung tâm - Công ty bất động sản TM-DV Đông Phương - Công ty BĐS Ân Minh, chuyên môi giới BĐS Q.1 và Q.3
Chợ rao vặt BĐS

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩuQuên thông tin đăng nhập?
Chưa có tài khoản? Hãy đăng ký ngay!

TÌM BẤT ĐỘNG SẢN RAO


Giá thấp nhất:-
Giá cao nhất:-
Loại thông tin:-
Nhóm thông tin liên quan:-
Quận:-
Thành phố:-
Mã số ĐT vùng:-
Số phòng tối thiểu:-
Số phòng tối đa:-
Tình trạng giao dịch:-
Sắp xếp theo thứ tự:-

Chuyên viên xuất sắc

Lựa chọn chuyên viên


Công ty bất động sản TM-DV Đông Phương
221/2 Trần Quang Khải, P.TĐ, Q.1 Quận 1 84
Để đổi hình bạn đang xem, hãy rê chuột lên phía trên hình nhỏ

Công ty BĐS Ân Minh, chuyên môi giới BĐS Q.1 và Q.3
Công ty Bất Động Sản Ân Minh, chuyên môi giới BĐS Q.1 và Q.3, ĐC: 221/2 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q1, Tel. 62911952, Hotline: 22334455, Email: hochiminhrealestate@gmail.com, Website: nhadat.sangnhuong.com

NHÀ BÁN GIÁ RẺ:

 

·     Q1: MT HBTrưng, 4.7x20, 6L, 58tỷ; HXH TKHuân, 4.5x6, 5L, 20tỷ; HXH NTMKhai, 34.6m2, 4L, 5tỷ; TQKhải, 2.7x7, 2L, 1.65tỷ; TTThanh, 3.35x12.3, 2L, 3.5tỷ; MT Huyền Quang, 4x15, 4L, 8.4tỷ;  

·     Q1: HXH ĐBPhủ, 3.2x22, 5L, 8.2tỷ; Cô Bắc, Q.PN, 3.1x13, 1L, 3.4tỷ; BT Thảo Điền, Q2, 1L, 48tỷ; HXH ĐVNgữ, Q.PN, 3x15, 3L, 3.55tỷ; HXH LHPhong, Q10, 3.4x12, 2L, 3.8tỷ

·     Q3: MT NĐChiểu, 4x20, 5L, 23.8tỷ; 3.7x12, 2L, 4.8tỷ; MT HXHương, 4.5x20, 1L, 50tỷ; HXH TQThảo, 7.2x8.8, 2L, 7.5tỷ; MT VTSáu, 4x15, 1L, 9.6tỷ; MT ĐVNgữ, 74.77m2, 2L, 3.5tỷ

·     Q3: HXH ĐBPhủ, 7x10, 1L, 5tỷ; 3x11.5, 1L, 3.5tỷ; HXH Kỳ Đồng, 10x30, 2L, 32 tỷ; MT HTCủa, 4x18, 4L, 17tỷ;  HXH LVSỹ, 4L, 4.4tỷ; 4.8x9, 2L, 3.9tỷ; 4.5x19, 2L, 7.5tỷ; 4.5x19, 2L, 7.5tỷ

·     Q3: HXH Bàn Cờ, 3.6x12, 1L, 3.5tỷ; 3.6x14, 1L, 4.7tỷ; TQDiệu, Q3, 6x6, 3L, 3.2tỷ; 4.8x17, 1L, 3tỷ; Pasteur, Q3, 3x12.7, 4L, 5.8tỷ; Cao Thắng, Q3, 4x10, 3L+ST, 4.7tỷ; HXH 3/2, Q10, 6x9, 3L, 4.4tỷ

 

 

 

NHÀ CHO THUÊ GIÁ RẺ:

 

·     Q3: MT TCVân, 8x24, 1L, 167tr/th; 6x22, 2L, 151tr/th; MT TQThảo, 6x13, 1L, 18tr/th; 4x21, 23tr/th; MT NTMKhai, 4.5x27, 3L, 96tr/th; MT HXHương, 3,6x15, 2L, 52tr/th; MT VVTần, 4x20, 3L, 63tr/th; MT TQToản, 8.5x14, 6L+ST, 167tr/th; MT HBTrưng, 10x30, 1L, 303tr/th; MT Bàn Cờ, 14x16, H+5L, 180tr/th; MT Trương Định, 9x30, 2L, 125 tr/th; MT NVMai, 10x22, 2L, 48tr/th; 5.5x14, 2L+ST, 31tr/th; MB NĐChiểu, 3x10, 27tr/th; MB VTSáu, 11x25, 136tr/th; MB HBTrưng, 3.5x8, 30tr/th; MB MT LVSỹ, 3x10, 21tr/th; 4x10, 25tr/th; MT CMT8, 4.5x22, 5L, 146tr/th; MT ĐBPhủ, 6x28, 1L, 56tr/th; BT ĐBPhủ, 13x27, 1L, 167tr/th; 12x24m, 1L, 125 tr/th; 7x14, 1L, 36tr/th; BT VVTần, 8x18, 2L, 63tr/th; BT PĐToái, 10x25, 2L, 115tr/th; BT PNThạch, 8x28, 2L, 73tr/th; BT VTSáu, 13x25, 75tr/th; HXH Kỳ Đồng, 8x9, 2L, 25tr/th; 8x9m, 2L, 21tr/th; HXH CMT8, 4x18, 2L, 25tr/th; HXH Tú Xương, 8x20, 3.5L, 94tr/th; HXH TQToản, 10x17, 2L, 104tr/th; HXH NKKNghĩa, 12x17, 3L, 69tr/th; NĐChiểu, 3,5x14, 2L, 5tr/th; 9x28, 2L, 5tr/th; HBTrưng, 4x15, 3L, 21tr/th; PNThạch, 4x22, 2L, 31tr/th; HXH VTSáu, 7.3x11, 2L, 33tr/th; 4x12, 3L, 27tr/th; 23.5x34, 2L, 188tr/th; HXH NVMai, 4x7, 3L, 23tr/th; HXH NKKNghĩa, 12x17, 3L, 69tr/th; MT TCVân, 6x22, 2L, 151tr/th; HXH NVMai, 5.5x14, 2L, 31tr/th; HXH VT Sáu, 4x12, 3L, 25tr/th; HXH CMT8, 4x17, 2L+ST, 28tr/th;

 

·     Q1: MT TTThanh, 4x17, 3L, 35tr/th; MT THĐạo, 4x16, 5L, 73tr; 4.2x18, 2L, 52tr/th; MT NTBình, 4.5x20, 2L, 63tr/th; MT Hàm Nghi, 5x22, 1L, 9tr/th; 4.5x15, 2L, 29tr/th; 7.2x10, H+4L, 95tr/th;  2MT Đặng Tất, 8x17, hầm+1L, 104tr/th; MT Đặng Dung, 8x24, 3L, 60tr/th; 6.7x24.5, 2L, 63tr/th; MT ĐTHoàng, 8x14, 3L, 73tr/th; 4x15, 4L, 73tr/th; 3.5x22, 4l, 25tr/th; MT NĐChiểu, 5,5x20, 4L, 42tr/th; MT NVNăm, 4.2x17, 4L, 83tr/th; MT NCTrinh, 2.446m2, 2H+10L+ST, 897tr/th; MT VTSáu, 4x26, 6L, 52tr/th; MT Trương Định, 3.4x23, 1L, 67tr/th; MT Nguyễn Trãi, 4.3x13, 5L, 115tr/th; MT HBTrưng, 4.7x20, 6L, 157tr/th; 4.1x26, 2L, 83 tr/th; MT LTTôn, 9x15, 28tr/th; MT Lê Lợi, 4x24, 2L, 313tr/th; MT LTHGấm, 4.2x19.2, 3L, 70tr/th; MT PNLão, 12x18, 3L, 150tr/th; MT Huyền Quang, 4x15, 4L, 26tr/th; MT Thi Sách, 3x17, 3L, 75tr/th; MT ĐBPhủ, 4.7x25, 1L, 30tr/th; MT MTLựu, 3.5x7.5, 40tr/th; 4.3x26, 3L, 52tr/th; 4x20, 3L, 31tr/th; MT TTTùng, 4x13, 40tr/th; MT NĐKế, 4.25x17, 150tr/th; MT PHThái, 7x20, 1L, 292tr/th; MT 3/2, 4.8x18, 3L, 67tr/th; MT NPKhanh, 4x19m, 3L, 36tr/th; MT PKBính, 4.1x173L, 52tr/th; MT HHHớn, 14x23, 1L, 75tr/th; MB Nguyễn Trãi, 4.5x6, 1L, 20tr/th; 4x20, 3L, 29tr/th; 4.3x10, 33tr/th; BLChân, 3.8x16, 3L+ST, 31tr/th; ĐTHoàng, 4x15m, 4L, 52tr/th; MB HBTrưng, 4.1x50, 52tr/th; 25tr/th; 5x10, 3L, 27tr/th; 9x10, 1L, 83tr/th; HXH TVLung, 4x17, 2L, 42tr/th; NVThủ, 4x19.7, 2L, 28tr/th; HXH NĐChiểu, 4.1x18.5, 3L, 42tr/th; 3.5x21, 3L, 23tr/th; 6.5x13, 1L, 30tr/th; 7x13, 1L, 33tr/th; 7x13, 1L, 33tr/th; 4x18, 2L, 25tr/th; HXH NTMKhai, 5x17, 2L, 31tr/th; 3.6x12, 3L, 16tr/th; 4.5x8, 2L, 17tr/th; 4.5x13, 2L+ST, 25tr/th; 5x10, 3L, 27tr/th; HXH LTRiêng, 3.5x22, 3L, 25tr/th; HXH TTTùng, 4x20, 2L, 25tr/th; 4x18, 3L, 46tr/th; HXH TĐXu, 9.5x15, 3L+ST, 56tr/th; HXH LTTrọng, 4x16, 2L, 21tr/th; HXH ĐBPhủ, 3.5x18, 2L, 31tr/th; 3,5x18, 3L+ST, 31tr/th; HXH Nguyễn Trãi, 4.4x20, 2L, 31tr/th; 4.5x14, 3L+ST, 27tr/th; MT Lê Lai, 17x9, H+9L, 400tr/th; MT MTLựu, 4.3x26, 3L, 52tr/th; MT NPKhanh, 4x19, 3L, 36tr/th; MT PKBính, 4.1x17, 3L, 52tr/th; MT Đặng Dung, 9x21, 2L, 63tr/th; 2MT HXH LTRiêng, 4.2x18, 3L, 31tr/th; HXH TTTùng, 4x20, 26tr/th; HXH ĐCTráng, 4x17, 21tr/th; BT Đặng Dung, 9x21, 2L, 63tr/th; BT PHThái, Q.TB, 20x20, 2L, 50tr/th; VP THĐạo, L1(38m2), L2(42m2), 315ng/th; Lê Lợi, 5x17, 31tr/th; Nguyễn Huệ, 5x12, 24tr/th; L1 Hàn Thuyên, 58m2, 25tr/th; Nguyễn Trãi, L1(44m2), L2(44m2), 250ng/th; Phoenix Tower, Q5, 50m2, 344ng/m2

 

Bên trên là thông tin vài bất động sản tiêu biểu của chúng tôi.  Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi (848) 22334455 để được tư vấn thêm thông tin của nhiều bất động sản khác.

Xin cảm ơn quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi!

Chi tiết Bất động sản
Vẫn còn giao dịch
Loại thông tin:Cần cho thuê
Loại BĐS:Cho thuê nhà đất
Giá: Liên hệ để biết thêm chi tiết
Có phòng ngủ:Nhiều phòng
Vị trí bản đồ:Xem bản đồ

Chi tiết liên hệ
 Tên:anh Thắng - chị Vy
 Địa chỉ:221/2 Trần Quang Khải, P.TĐ, Q.1
 Điện thoại:62911952 hoặc 22334455
 Email:Người liên hệ 


Mới - Mới

Nhà tham quan - Nhà tham quan


Tin Rao BĐS VIPCho thuê nhà nguyên căn mới 100% Cần cho thuê gấp nhà nguyên căn mới 100%, tại 110 Lý Chính Thắng, P.8, Q.3, DT: 15 x25, vị trí đắc địa , khu kinh doanh sầm uất, ngay ngã tư NKKN – Lý Chính Thắng, có thể đặt biển kinh doanh quảng cáo ngoài
xem tiếp

Diễn đàn Cầu nối nhà đất


Tiêu đề Bài Xem
Thiết kế web spa thẩm m..
Mục: Quảng cáo - Mua - Bán rao vặt khác
0
::Diễn đàn::

BĐS RSS

Cập nhật thông tin BĐS mới nhất đến bạn dễ dàng nhất
RSS

Tìm BĐS ký gởi

 
Tìm nâng cao